Loading...
System Center 2017-07-05T09:44:00+00:00

System Center

Organisaties die uitgebreide ict-omgevingen, zoals private clouds, beheren, ondervinden hierbij vaak grote uitdagingen. Deze uitdagingen gaan over uitrol, configuratie, (self-)service, automatiseren en bescherming. System Center heeft voor al deze uitdagingen een oplossing beschikbaar. Met System Center kunt u de automatisering automatiseren.

System Center bestaat uit de volgende componenten:

 • Configuration Manager;
 • Operations Manager;
 • Virtual Machine Manager;
 • Data Protection Manager;
 • Orchestrator;
 • Service Manager.

Configuration Manager
Met System Center Configuration Manager (ConfigMgr, maar meer bekend als SCCM) kunt u besturingssystemen, applicaties, updates en configuratiesets uitrollen op apparaten met Windows en Windows Server.

Operations Manager
Met System Center Operations Manager (OpsMgr, maar meer bekend als SCOM) kunt u uw ict-omgeving meten op optimale beschikbaarheid en toetsen of alle ‘recommended practices’ worden nageleefd. Uiteraard kunt u de meldingen en checks naar uw eigen omgeving aanpassen.

Virtual Machine Manager
Met System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) kunt u uw gevirtualiseerde, software-gedefinieerde datacenter uitrollen en beheren. Tevens kunt u de elasticiteit van uw private cloud volledig beheren.

Data Protection Manager
Met System Center Data Protection Manager (SCDPM) kunt u uw ict-systemen beschermen tegen gegevensverlies en het onbruikbaar geraken van uw gegevens. In combinatie met back-ups richting Microsoft Azure kunt u uw gegevens off-site opslaan. U vermijdt op deze manier het gestoei met back-ups op tape.

Orchestrator
Met System Center Orchestrator (SCORCH) kunt u herhalende taken automatiseren. Het automatiseren van deze taken ontziet de ict-beheerorganisatie waardoor er voor hen meer tijd is voor kwaliteitsverbetering.

Service Manager
Met System Center Service Manager (SCSM) kunt u de uitvoering van incidenten, wijzigingen en serviceverzoeken registreren. Service Manager beschikt over ingebouwde processen en kan gekoppeld worden aan andere System Center componenten om gespecificeerde taken te automatiseren. Uw medewerkers kunnen op deze manier gemakkelijk zelf ict-middelen aanvragen.

System Center vormt tevens de basis voor Microsoft Azure Pack. Azure Pack levert self-service diensten die vooral voor hosting partijen een toegevoegde waarde kunnen bieden door de toegankelijkheid in een op Microsoft Azure lijkende webinterface.

Voordelen

 • Alle voordelen van System Center in één suite

 • Integratie met public cloud componenten in Microsoft Azure waardoor u zowel on-premises als in de cloud de vruchten plukt van uw investeringen

 • Een eenduidige en procesmatige manier voor het aanvragen en uitrollen van virtuele machines en andere ict-middelen binnen uw organisatie

 • Back-ups naar Microsoft Azure, waardoor u niet meer met tapes hoeft te stoeien

 • Uw ict-organisatie is aantoonbaar in control

 • Automatiseren van de automatisering ontzorgt uw ict-organisatie

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van System Center? Neem dan contact met mij op.

Harro Borghardt
Harro BorghardtSales Director - 088 – 06 06 400